Obec Milčice
Obec Milčice

Odpady

Svozy odpadů v obci Milčice zajišťuje občanům společnost Nykos, a.s. dle níže uvedeného harmonogramu a způsobu třídění. 

Poplatky za odpady 2024 (stejné jako v roce 2023)

  • 1 trvale přihlášený obyvatel do 60 let věku - 800 Kč
  • 1 trvale přihlášený obyvatel starší 60 let věku - 500 Kč
  • Rekreační objekty - 1000 Kč

Platbu můžete provést hotově nebo nově také kartou na obecním úřadě, případně po dohodě s OÚ provést úhradu i převodem z účtu (budou Vám sděleny potřebné platební údaje). Na OÚ získáte také aktuální známky, případně i další rozpis odpadu. Známky z předchozího roku platí vždy do 15. března roku následujícího.

Rozpis odpadů si můžete uložit do kalendáře Vašeho chytrého telefonu pomocí tohoto souboru:

Rozpis odpadů 2024 - kalendář

 

Změny ve třídění odpadu v roce 2024:

Změny ve třídění odpadu reagují na kontrolu obsahu SKO, která byla nedávno provedena společností Nykos, a.s. Výsledek byl uveden v listopadovém Zpravodaji. Z odpadů, které do černé nádoby nepatří, byly nejvíce zastoupeny kameny, sklo, textil, plasty, kovy a papír. Na plasty a papír mají občané nádoby doma – je tedy už jen na nich, co kam zařadí. Další surovinou, vhazovanou do SKO, je textil. Na sběrném místě je k dispozici kontejner na znovu použitelný textil. S tříděním kovů, skla a kamení vám však můžeme pomoci následujícími opatřeními:

Během prosince 2023 obdržíte opakovaně použitelné vaky, které poslouží k pohodlnějšímu třídění kovů a skla. Naplněné pytle můžete jednoduše umístit před dům a nechat svézt v termínu dle rozpisu. Svozy skla a kovu zajišťují zaměstnanci naší obce. Není tedy už potřeba tento odpad nosit na sběrné místo, i když stále třídící nádoby na sklo i kov najdete v obci tam, kde jste zvyklí. Hliníkové (např. nápojové) plechovky můžete dále vhazovat i do žlutých nádob s plastem. Do pytle na svoz skla můžete vkládat čiré i barevné sklo bez třídění. Prosíme nedávejte však dovnitř volně ložené střepy, případně je dobře zabezpečte, aby nedošlo k poranění při manipulaci nebo k poničení vaku.

Během roku 2024 najdete na sběrném místě nádobu na odkládání malého množství kamenů nebo suti – vždy po dohodě s technikem OÚ Milčice a maximálně 1 kolečko suti ročně na domácnost! Rádi bychom tímto krokem zabránili vyhazování kamení a suti do SKO, kde se jeho likvidace výrazně prodražuje, a umožnili případně další využití. V případě většího množství suti se prosíme dále obracejte na specializovanou firmu!

Systém třídění ostatních druhů odpadů zůstává stávající. Do schránek dostanete přehled třídění i rozpis svozů. Vše najdete také na webových stránkách naší obce v sekci Technické služby – odpady, včetně souboru pro zápis do elektronického kalendáře.

 

Rozpis odpadů 2024Jak třídit odpad 2024

 

Dvakrát ročně je vyhlášen termín svozu velkoobjemového a nebezpečného odpadu.

Svoz nebezpečného a objemného odpadu 4/2024

Pokud máte doma veliký vysloužilý elektrospotřebič

a nevíte si rady s jeho likvidací, neváhejte se obrátit na obecního technika pana Antonína Zedníka. Jsme schopni Vám po dohodě pomoci s jeho likvidací. 

 

Umožňujeme také individuální odvoz objemného BIO odpadu!

Po dohodě s panem Zedníkem můžete předat obci např. ořezané větve nebo jiný BIO materiál, co se svým rozměrem nevejde do hnědých popelnic. Jsme schopni zajistit odvoz naší multikárou v ceně symbolických 200 Kč.

 

Uložení odpadu do sběrného dvora NYKOS, a.s.

Máte odpad, který se svým charakterem nedá uložit do běžných třídících nádob a nechcete čekat do dalšího svozu objemného či nebezpečného odpadu? Můžete využít možnosti bezplatného předání odpadu do sběrného dvora na provozovně NYKOS, a.s.

Můžete využít možnosti bezplatného předání odpadu do sběrného dvora na provozovně NYKOS, a.s. ve Ždánicích 170, 281 63 Kostelec nad Černými lesy každou druhou sobotu v měsíci od 8:00 do 13:00 hodin. Než vyrazíte, je nutné si na OÚ Milčice požádat o potvrzení, že jste občanem/chatařem v obci Milčice a máte řádně uhrazený poplatek za svoz odpadu.

V roce 2024 jsou tyto možné termíny návštěvy sběrného dvora:

leden a únor zavřeno, 9.3., 13.4., 11.5., 8.6., 13.7., 10.8., 14.9., 12.10., 9.11 a 14.12. 2024 .

Odpad lze přivézt v přívěsných vozících za osobní vozidla, případně v dodávce. Větší vozidla pouze po domluvě s OÚ. Prokážete se potvrzením, vozidlo včetně nákladu bude zváženo a odpad převzat dle pokynů zaměstnanců Nykos, a.s. Následně bude vozidlo zváženo při odjezdu a váha předaného odpadu zaznamenána do potvrzení z OÚ Milčice (ponechají si v Nykosu).

Můžete zde zanechat například papír, plasty, sklo, plechovky, objemný odpad, suť, jedlé oleje, zbytky barev a odpady znečištěné nebezpečnými látkami, tedy plechovky od barev, elektrospotřebiče, baterie a zářivky a pneumatiky z osobních vozů (bez disků i s disky). Nelze předat biologicky rozložitelný odpad, kyseliny, eternit a IPU.

POZOR! Tato možnost platí pouze pro občany, nikoli pro podnikatelské subjekty!

 

Odpadové hospodářství podnikatelských subjektů

Původci odpadu, tedy fyzické a právnické osoby s povolením k podnikatelské činnosti, jsou povinni odpadové produkty likvidovat v souladu se zákonem č. 541/2020 Sb., známému také jako „Zákon o odpadech“. Ten ukládá podnikatelským subjektům povinnost odpady třídit a zajistit jejich opětovné využití, popř. ekologickou likvidaci. Povinné je také zabezpečení odpadu před únikem nebo odcizením. Obec Milčice nemůže uzavírat smlouvy, případně objednávky na svoz odpadu z podnikatelské činnosti, protože podle platné legislativy podnikatelský subjekt nesmí využívat obecní kontejnery a popelnice. Pokud navíc alespoň jedna z vašich provozoven vyprodukuje ročně více než 100 tun běžného odpadu, popř. více než 100 kilogramů nebezpečných odpadků, jste povinni navíc vést podrobnou evidenci odpadového hospodářství, pravidelně stav vykazovat a zároveň je třeba zaměstnat odpadového hospodáře.

Firma Nykos, a.s., zajišťující svoz odpadu z obce Milčice, případně jiné specializované firmy, vychází živnostníkům a firmám vstříc. Je nutné ale s nimi uzavřít smlouvu, stanovit si časový harmonogram svozu odpadu z podnikatelské činnosti, uhradit poplatek za svoz a uschovat si potřebné doklady pro případ kontroly z České inspekce životního prostředí. V případě, kdy subjekt není schopen doložit doklady o likvidaci odpadu, hrozí pokuta od možné kontroly z České inspekce životního prostředí.

V případě, že se rozhodnete oslovit společnost Nykos, a.s., smlouvy s novými klienty má na starosti paní Jitka Weidenhofferová, tel: +420 728 749 643, jitka.weidenhofferova@mariuspedersen.cz. Obec Milčice je ochotna třídící nádoby firmám i podnikatelům ponechat v zápůjčce bez poplatku, pokud je již mají.

 

Praktické info

Pranostiky

Pranostika na akt. měsíc

Duben hojný vodou - říjen vínem.

Pranostika na akt. den

Teplé deště v dubnu slibují žeň, ve které si lidé libují.

Další

Mobilní aplikace

Sledujte informace z našeho webu v mobilní aplikaci – V OBRAZE.

Podlipansko

Podlipansko

Nezisková organizace MAS
Podlipansko

Geoportál

Geoportal