Obec Milčice
Obec Milčice

Současnost

Obec Milčice se nachází v okrese Nymburk ve středočeském Kraji, přibližně 12 km jihozápadně od města Nymburka a 40 km východně od Prahy. Funguje jako samostatný samosprávní celek a jeho pověřený obecní úřad se nachází v asi 3 km vzdálené Sadské. Obec s rozšířenou působností nachází místní občané v Nymburce. Dalšími většími městy v okolí jsou kromě Sadské a Nymburka také Poděbrady, Pečky a Kolín. 

Katastr obce leží v Polabské nížině v nadmořské výšce kolem 190 metrů. Vzhledem k tomu je zde mírné klima s teplým létem a úrodnou černozemí, hojně využívanou v zemědělství. Celková katastrální plocha obce činí 650,73 ha, přičemž přibližně 523,73 ha zabírá orná půda, 57 ha trvalý travní porost a pouze 10 ha zabírají zastavěné plochy. Na dalších 11,25 ha se rozprostírá vodní plocha. Jedná se především o rybník a také mokřady o rozloze 4 ha, které jsou součástí Přírodní památky Natura 2000, rozkládající se západně od obce Milčice. Na severozápad od Milčic protéká Milčický potok pramenící v Chotouni a vlévající se do řeky Šembery mezi Sadskou a Kostelní Lhotou. Jeho levostraným přítokem v obci Tatce je tzv. Jezírkový potok s pramenem ve Žherech. 

Počet obyvatel v Milčicích je stabilní a pohybuje se od roku 2001 okolo 300 - 315 obyvatel s mírně vzrůstající tendencí. Nejvíce obyvatel (381) zde žilo v roce 1890 a naopak nejméně v roce 1991 (285 obyvatel). Podíl žen a mužů je v obci přibližně vyrovnaný s drobným převisem mužů nad ženami. Nejsilnější věkovou skupinu zde tvoří obyvatelé v tzv. produktivním věku od 18 do 60 let, následují senioři nad 60 let a nejméně je zde dětí a mladistvých do 18 let s tím, že počet příslušníků posledních dvou skupin je téměř vyrovnaný. Průměrný věk místních je 41 let. Počty narozených a zemřelých se však obvykle vyrovnávají.

V obci Milčice se nevyskytují národnostní menšiny a ve významné míře ani sociálně slabé případy. Díky poloze ve středočeském kraji a v blízkosti velkých ekonomicky silných měst, např. hl. města Prahy, se zde téměř nevyskytuje nezaměstnanost ani extrémní chudoba. Zdejší občané buď za prací dojíždějí, pracují zde, pro obec a nebo podnikají. Hodně místních má vysokoškolské vzdělání. Rozvodovost ani nemocnost zde nevybočuje z celostátní situace. Také případy vandalismu, šikany, kriminality, drogové závislosti, gamblerství či alkoholismu jsou zde velmi ojedinělé. Zdejší obyvatelé se věnují sportu aktivně či pasivně. Je zde možnost rybaření u místního rybníka či hrát fotbal jako součást týmu AFK Milčice se zhruba 18 aktivními hráči, případně mohou navštěvovat Sportovní střelecký klub, který ke svým tréninkům využívá zdejší nově vybudovanou brokovou střelnici Na Františku. Zdejším fotbalistům patří veliký dík za úsilí a čas, který věnovali zcela bez nároku na odměnu, aby zrekonstruovali zdejší hřiště, které bylo ve velmi špatném stavu. V roce 2017 svépomocí vybudovali závlahu herní plochy a dokázali hodně zlepšit kvalitu travního porostu. Milčičtí fotbalisté se v roce 2019 začali věnovat týmu nejmenších dětí, kterých tu je hodně. Zejména místní rodiče připravují nejmenším občánkům během roku četné společenské akce, například karneval, vítání občánků, pálení čarodějnic, dětský den, dětské rybářské závody, letní stanování u rybníka, rozloučení s prázdninami, strašidelný lampionový průvod k příležitosti svátku Halloween či mikulášské besídky. Pro dospělé se každoročně pořádá memoriál Karla Čápa s dlouholetou tradicí, dobrovolnické úklidy či výsadby stromů, posvícenská zábava či vánoční posezení seniorů v režii místního hostince. Za chladného počasí se společenské akce odehrávají v místním kulturním sále, v případě příjemného počasí je často využíváno fotbalové hřiště s kabinami, prostor u milčického rybníka či prostory na návsi. V roce 2017 došlo taktéž ke zdařilé rekonstrukci zdejšího reprezentačního sálu v budově OÚ Milčice v č.p.32, kde se pořádá například vítání občánků. Pochlubit se může naše obec také trvalou expozicí o historii i současnosti naší obce, taktéž v prostorách OÚ. Nejen o připravovaných událostech, ale také o obecních aktivitách jsou místní občané informováni novými rozhlasy, aplikací Česká obec a pomocí obecních internetových stránek, sociální síti Facebook či zdejšího měsíčníku s názvem Milčický Zpravodaj, který je k dostání jak v tištěné, tak v elektronické verzi do e-mailových schránek. 

V obci Milčice funguje obchod se smíšeným zbožím Olinka a nalezneme zde také společnost Leky s.r.o. (výroba kuchyní a skleněných vitrín), Zaffe s.r.o. (prodej spodního prádla), GM International, spol. s.r.o. (výroba plastových výrobků pro stavebnictví) a také In The Glass, s.r.o. (se zaměřením na výrobu skel). Jedná se o podniky zaměstnávající do 10 či 50 zaměstnanců. Žádná fugující veliká firma zde sídlo nemá, z toho důvodu obec přichází o značnou část finačních příjmů. zdejší podniky se však snaží přispět ke zlepšení života místních alespoň sponzorskými dary, například příspěvky do tomboly či peněžním darem na akce pro děti. Četná úrodná pole první bonity zde obhospodařuje místní soukromý zemědělec František Weiss, Barták MF s.r.o. z Velkých Chvalovic anebo Václav Říha. Množství nabízených služeb je zde velmi omezené. Zdejší obyvatelé mohou navštívit hostinec či již výše zmíněný obchod se smíšeným zbožím. Možnosti ubytování turistů v obci nejsou žádné. I když má naše obec bohatou historii s odkazem na písmáka Vaváka, významná turistická lákadla zde téměř nejsou. Jednou v roce se otevírá veřejnosti stálá Expozice, Milčice jsou zastávkou č. 8 regionálního projektu Tajuplná místa Podlipanska, který organizuje MAS Podlipansko, o.p.s. a také se můžeme pyšnit krásným kusem přírody kolem zdejšího rybníka, kde se rozkládá také evropsky významná lokalita Natura 2000. Žádné t uvedených míst však obci žádné příjmy z turismu nepřináší.

V roce 2015 byla do Milčic přivedena pitná voda z Peček, technický stav potrubí je tedy nový a velmi dobrý. Také kapacita i kvalita vody je dostačující. Splaškové odpadní vody jsou pomocí tlakové kanalizace, která byla taktéž vybudována v roce 2015, odváděny na čističku odpadních vod do Peček. Předtím využívali místní septiků a žump. Poptávka po plynofikaci obce je, avšak v omezené míře. Vzhledem k dnešním dostupným technologiím by se přípojka plynu obci nevyplatila a to samé platí také o zásobování teplem. Místní občané využívají kotle na tuhá paliva, elektrokotle a tepelná čerpadla. Elektrifikace je vedena zemí a v dobrém stavu. Obcí prochází také vysokorychlostní internet. V Milčicích došlo v lednu 2018 k radikální změně v odpadovém hospodářství. Každá domácnost dostala popelnice na třídění papíru, plastu a BIO odpadu, které jsou v pravidelných intervalech vyváženy. Vzhledem k tomu se stalo třídění pro obyvatele jednodušší – nemusí už vynášet odpad do kontejnerů na sběrných místech. Tato povinnost zůstala pouze pro sklo, kov, textil, kuchyňský olej a další. Nový způsob svozů zapříčinil pokles objemu komunálního odpadu. 

Obcí Milčice prochází silnice 2. třídy č. 334 vedoucí z Tatců přes Milčice do Sadské a zároveň spojnice z dálnice D11 na D1. Je tedy značně frekventovaná a její stav tím trpí. Obcí dále prochází silnice 3. třídy č. 32319 z Peček a Velkých Chvalovic. Jednotlivé části Milčic jsou protkány sítí místních komunikací s asfaltovým povrchem. Ti, kdo cestují do Prahy či Hradce Králové, ocení asi 6 km vzdálený nájezd na dálnici D11. Vyzdvihnout musíme také přítomnost asi 1 km vzdálené železniční zastávky Tatce na elektrifikované vysokorychlostní trati, odkud se cestující mohou přímo dostat do Prahy či Kolína nebo Pardubic. Obcí denně projede po silnici 2. třídy č. 334 počet 1000 - 3000 vozidel osobního, nákladního či zemědělského charakteru podle celostátního sčítání dopravy v roce 2016, které provedlo ŘSD. S tímto poměrně vysokým průjezdem souvisí otřesy a hluk, trpí tím také kvalita povrchu vozovky. Obec Milčice je propojena se železniční zastávkou Tatce novou cyklostezkou dokončenou v roce 2014. Další cyklostezka ovšem chybí při silnici z Milčic do Velkých Chvalovic.

Milčice jsou protkány sítí místních komunikací o celkové délce zhruba 3,5 km a stáří 25 let. jejich stav je stále poměrně dobrý. Obecní zaměstnanci provádí jejich pravidelnou údržbu a to i v zimních měsících, podle potřeby. Obyvatelé využívají těchto komunikací také k parkování, pokud nemají možnost odstavení automobilu na svém pozemku či vjezdu. Asi 5 parkovacích míst naleznou řidiči před budovou OÚ Milčice v č.p. 32, další 3 místa vznikla před nově zbudovanou Mateřskou školou. Parkovacích míst je tu však stále málo.

Jedna z autobusových zastávek se nalézá na návsi, druhá pak za křižovatkou při silnici na Tatce. Autobusové linky jezdí především v ranních, dopoledních a odpoledních hodinách, přibližně každou hodinu ve směru na Pečky, Sadskou a také k vlakové zastávce. nejvíce frekventované jsou "školní" autobusy, které přepravují žáky do spádových měst Sadské a Peček. O víkendu jsou spoje velmi málo využívané. Místní obyvatelé starší 18 let, kteří vlastní automobil nebo jiný dopravní prostředek, raději jezdí ve vlastní režii vzhledem k nízké hustotě spojů a nutnosti přestupů, pokud cestují na delší vzdálenost. O mnoho lepší je zde využití vlaků z Kolína do Prahy, kam velká část místních jezdí za prací , zábavou či studiem. Ty jezdí během celého dne a také o víkendech každou hodinu. Do Prahy trvá cesta os. vlakem asi 45 minut, do Kolína zhruba 20 minut.

 

 

Naše obec

Kalendář

Po Út St Čt So Ne
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8
1
9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29
1
30

Pranostiky

Pranostika na akt. měsíc

Často-li se v červnu hrom ozývá, kalné léto potom přicházívá.

Pranostika na akt. den

Déšť na Víta - špatná budou žita.

Další

Mobilní aplikace

Sledujte informace z našeho webu v mobilní aplikaci – V OBRAZE.

Podlipansko

Podlipansko

Nezisková organizace MAS
Podlipansko

Geoportál

Geoportal